Rhythm in Motion Sr

 

MV10-10-DANCE

 • VOC
 • EXC

 

28.000 1st

 • 72 1st
 • 68 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

13.300 1st

 • 67 1st
 • 66 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

10.700 1st

 • 58 1st
 • 49 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

13.100 1st

 • 68 1st
 • 63 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

65.100

 • 0.00

65.100

 • 1st