Rhythm in Motion Sr

 

MV70-130-DANCE

 • VOC
 • EXC

 

36.02 1st

 • 92 1st
 • 89 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

17.80 1st

 • 89 1st
 • 89 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

16.50 1st

 • 84 1st
 • 81 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

16.40 1st

 • 84 1st
 • 80 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

86.72

 • 0.00

86.72

 • 1st