Rhythm in Motion Sr

 

MV70-130-DANCE

 • VOC
 • EXC

 

38.28 1st

 • 97 1st
 • 95 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

18.70 1st

 • 95 1st
 • 92 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

17.50 1st

 • 89 1st
 • 86 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

18.00 1st

 • 89 1st
 • 91 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

92.48

 • 0.00

92.48

 • 1st