Huntingdon HS

Guard: SRG

Huntingdon HS
3/7/2020
  Elk County Catholic HS

 

EQ70-130

 • VOC
 • EXC

 

12.350 1st

 • 65 1st
 • 60 1st

 

MV70-130

 • VOC
 • EXC

 

12.680 1st

 • 66 1st
 • 62 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

12.000 1st

 • 63 1st
 • 57 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

11.900 1st

 • 63 1st
 • 56 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

11.300 1st

 • 59 1st
 • 54 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

60.230

 • 0.16

60.070

 • 1st