Spring-Ford MS

 

EQ70-130

 • VOC
 • EXC

 

8.14 1st

 • 42 1st
 • 40 1st

 

MV70-130

 • VOC
 • EXC

 

11.61 1st

 • 60 1st
 • 57 1st

 

DES 70/130

 • COMP
 • EXC

 

12.94 1st

 • 66 1st
 • --

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

12.88 1st

 • 67 1st
 • 63 1st

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

11.54 1st

 • 59 1st
 • 57 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

57.11

 • 0.00

57.11

 • 1st