Rhythm in Motion Sr

 

MV70-130-DANCE

 • VOC
 • EXC

 

36.56 1st

 • 94 1st
 • 90 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

18.20 1st

 • 92 1st
 • 90 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

17.50 1st

 • 88 1st
 • 87 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

16.90 1st

 • 86 1st
 • 83 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

89.16

 • 0.10

89.06

 • 1st