Rhythm in Motion Sr

 

MV70-130-DANCE

 • VOC
 • EXC

 

31.48 1st

 • 80 1st
 • 78 1st

 

DES 10/10

 • COMP
 • EXC

 

17.40 1st

 • 88 1st
 • 86 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

16.30 1st

 • 83 1st
 • 80 1st

 

GE 10/10

 • REP
 • PERF

 

13.80 1st

 • 68 1st
 • 70 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

78.98

 • 0.00

78.98

 • 1st