Spring-Ford MS

 

EQ70-130

 • VOC
 • EXC

 

13.55 1st

 • 71 1st
 • 66 1st

 

MV70-130

 • VOC
 • EXC

 

13.81 1st

 • 71 1st
 • 68 1st

 

DES 70/130

 • COMP
 • EXC

 

14.34 1st

 • 73 1st
 • 71 1st

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

11.96 1st

 • 65 1st
 • 57 1st

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

11.62 1st

 • 62 1st
 • 56 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

65.28

 • 0.00

65.28

 • 1st